Hợp Tác Nước Ngoài | Tin Tức

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hợp tác nước ngoài
Ngày 19/09/ 2011 Mr. Hứa Mạnh Hùng (Phó Giám Đốc) công ty STD&S  training sản phẩm mới   máy vệ sinh công nghiệp SIOUX tại Mỹ.
STD&S đãchính thức được bổ nhiệm làm đại lý phân phối cho các dòng sản phẩm của SIOUX: Máy Vệ Sinh Nước Nóng Áp Lực Cao, Máy Vệ Sinh Bằng Hơi Nước, Thiết Bị Vệ Sinh CN Sử Dụng Điện...
Hệ Thống Tự Động Hóa Linh Hoạt Của Okura (OFAS) đã được củng cố vị thế của mình tại thị trường Việt Nam thông qua việc bổ nhiệm chính thức công ty TNHH STD & S là nhà phân phối chính thức của Okur...