Double Flush Chobert® | Avdel® Speed Fastening® Systems | Electronic | Đinh Ốc Infastech Cho Ngành Điện Tử Và Ôtô | Sản Phẩm Mới | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Double Flush Chobert®

 

Ri vê tốc độ cao đẩu bằng cho nhiều ứng dụng trong các tấm vật liệu mỏng đặc biệt

Ứng dụng:

  • Case máy tính

  • Vỏ, thùng

  • Dụng cụ điện tử nhỏ

  • Ứng dụng với tấm mỏng đặc biệt

More information 

Sản phẩm liên quan