Avtronic® | Avdel® Speed Fastening® Systems | Electronic | Đinh Ốc Infastech Cho Ngành Điện Tử Và Ôtô | Sản Phẩm Mới | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Avtronic®


Ban đầu được thiết kế để gắn đầu nối DIN 41612 vào bản mạch in nhưng cũng có thể sử dụng để gắn hàng loạt các đầu nối khác và thiết bị điện tử.


Ứng dụng lắp ráp:

  • DIN và các loại đầu nối
  • Thiết bị tản nhiệt
  • Thiết bị đẩy thẻ
  • Các loại giá đỡ và thanh nẹp tăng cường
More information 
Sản phẩm liên quan