Avlug® | Avdel® Speed Fastening® Systems | Electronic | Đinh Ốc Infastech Cho Ngành Điện Tử Và Ôtô | Sản Phẩm Mới | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Avlug®


Chắc chắn, dễ dàng hàn gắn thiết bị chuyển đầu cuối vào bản mạch in.

Ứng dụng lắp ráp:

  • Thiết bị chuyển đầu cuối

  • Quấn dây

More information
Sản phẩm liên quan