Dk/dl | Thread Inserts | Automotive | Đinh Ốc Infastech Cho Ngành Điện Tử Và Ôtô | Sản Phẩm Mới | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
DK/DL
Ốc cấy bằng nhôm hay thép được thiết kế làm giá tựa chịu tải có ren trong các tấm vật liệu
Assembly applications 
  • ô tô
  • kỹ thuật điện
  • tấm kim loại
  • thiết bị gia dụng
  • chế tạo lắp ráp đèn