Hemlok® | Avdel Breakstem Fasteners | Automotive | Đinh Ốc Infastech Cho Ngành Điện Tử Và Ôtô | Sản Phẩm Mới | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Hemlok®

 


Ri vê cấu trúc thân gãy với độ bền cắt và độ bền kéo đăc biệt và bề mặt đệm phía bị che khuất lớn tỳ vào phía sau tấm

Ứng dụng lắp ráp

  • Ô tô

  • Giá đỡ hàng hóa trong kho hàng

  • Thang

 More information

Sản phẩm liên quan