Pvc-Ny-Code-172 Nylon And Green Pvc | Cao Su Nhám Bọc Trục | Phụ Tùng Dệt | Phụ Tùng Sợi Dệt | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
PVC-NY-CODE-172 Nylon and green PVC


  • Nylon and green PVC
  • Thickness: 2,5 mm
  • Support: fabric / non woven
  • Resistent up to 100 degrees
  • Use: checking machines
  • Synthetic fabrics
  • Perfect adherence
  • No resistence to oils

Sản phẩm liên quan