Gn-Pim-Code-108 Natural Pinned Rubber | Cao Su Nhám Bọc Trục | Phụ Tùng Dệt | Phụ Tùng Sợi Dệt | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
GN-PIM-CODE-108 Natural pinned rubber

  • Natural pinned rubber
  • Thickness: 1,8 mm
  • Support: polyester + cotton
  • Resistent up to 100 degrees
  • Use: finishing
  • Wet fabrics
  • Great adherence
  • Limited resistence to oils

Sản phẩm liên quan