Gn-L-Code-100 | Cao Su Nhám Bọc Trục | Phụ Tùng Dệt | Phụ Tùng Sợi Dệt | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
GN-L-CODE-100
  • Natural flat rubber
  • Thickness: 1,6 mm
  • Support: polyester + cotton
  • Resistent up to 100 degrees
  • Use: finishing
  • Natural light weight fabrics
  • Great adherence
  • Limited resistence to oils
Sản phẩm liên quan