Thiết Bị Phân Ly Tách Cặn Cyclone - Xử Lý Nước Giải Nhiệt | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Thiết bị phân ly tách cặn cyclone - xử lý nước giải nhiệt
Hoạt động theo nguyên lý ly tâm, Timex - Amiad group là thiết bị được ứng dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến để loại bỏ các cặn bẩn lớn hơn 70 micron để bảo vệ hệ thống đường ống thiết bị giải nhiệt.