Pmd Medium Pressure Uv Disinfection | Thiết Bị Khử Trùng Tia Cực Tím Uv Hanovia | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
PMD Medium pressure UV Disinfection
Sử dụng công nghệ đèn cực tím Medium pressure, Model PMD cho công suất hệ thống lớn đáp ứng mọi nhu cầu về lưu lượng, trên 1000m3/h/bộ với hiệu quả khử trùng tốt nhất.
Sản phẩm liên quan