Dự Án Tiêu Biểu | Thiết Bị Khử Trùng Tia Cực Tím Uv Hanovia | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Dự án tiêu biểu
LAVIE NESTLE WATER – HUNG YEN FACTORY

UV disinfection system

4 sets Pureline Qualified UV system PQ 0090,  80mJ/cm2, 40m3/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan