Thiết Bị Điều Khiển Bơm Châm Hóa Chất | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Thiết bị điều khiển bơm châm hóa chất

Thiết bị điều khiển bơm châm hóa chất dùng để kiểm soát các thông số giá trị nước với các ưu điểm sau:


- Giao diện đẹp với bộ mã hóa
- Màn hình hiển thị thông số rộng
- Sự kiểm tra các thông số điện cực liên tục

 

MAX 5

 

Mô tả:

5 kênh điều khiển (Ph, Redox, Conductivity, Turbidity, Dissolved Oxygene ,Chlorine, dioxide, Free chlorine…) Với các thiết bị điều khiển từ xa: USB,RS485 - ETHERNET-GSM  INTERNET)

 

LDPH

Mô tả:

Với 2 kênh điều khiển (Ph-Redox,Ph–Chlorine,Ph-Bromin,Ph-độ dẫn điện,...)

 

LD

Mô tả:

Điều khiển một loại hóa  chất (PH, Redox, Chlorine, Bromine….)