Bơm Định Lượng Ams | Bơm Màng, Bơm Định Lượng | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Bơm định lượng AMS

                                 

AMS digital                                                                                AMS analogical

 

Mô tả

-         - Là thiết bị điều khiển bơm  hóa chất

-         - Màng bơm sử dụng với hiệu suất cao sử dụng tốt trong 5 năm

-         - Bơm thiết kế nằm ngang

-         - Đầu bơm bằng nhựa PVDF

Có nhiều loại sản phẩm  ứng với nhu cầu sử dụng: Bơm liên tục , bơm nhiều chức năng , đọc và điều chỉnh tỷ lệ PH, redox.

 

Khoảng làm việc

Áp suất (bar) 25 15 10 7 3 2
Lưu lượng (l/h) 5 10 15 20 40 60

 

 

Phụ kiện đi kèm


  Van hút + Chống cạn                                          Van đẩy


 

 

Chất liệu đầu bơm
 

Sản phẩm liên quan