Bơm Màng, Bơm Định Lượng | Thiết Bị Xử Lý Nước Thải, Nước Cấp | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Bơm màng, bơm định lượng

Từ năm 2011 STD &S là đại diện chính thức của Emec tại Việt Nam.

 

Sản phẩm của Emec là một trong những sản phẩm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sử dụng  hệ thống điều khiển điện tử để ứng dụng và quản lý hóa chất . Được thiết kế và sản xuất phù hợp với ứng dụng công nghiệp và quy mô nhỏ . với Sản phẩm  có độ chính xác và độ tin cậy cao, sản phẩm Emec phát triển mạnh được phân phối phát triển nhiều nơi trên thế giới.

Sau 30 năm liên tục trong việc mở rộng và cải thiện các chức năng sản phẩm.  Sản phầm của Emec đang được triển khai mạnh mẽ  trên toàn thế giới và phù hợp với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

- Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

- Xử lý nước cấp

- Ngành hóa học và lọc nước.

- Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

- Tháp giải nhiệt

- Hồ bơi

   ……

Sản phẩm liên quan