Tấm Lọc Khung Bản (Membrane Filter Plate) | Thiết Bị Lọc Preda | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
TẤM LỌC KHUNG BẢN (MEMBRANE FILTER PLATE)

Tấm lọc khung bản dạng màng Preda(Membrane filter plate) được sử dụng nhằm rút ngắn chu kì lọc, độ ẩm bã đầu ra thấp. Preda đã nghiên cứu và sản xuất thành công tấm lọc khung bản với màng bằng cao su hoặc Polypropylene ứng dụng rộng rãi trong ngành dầu ăn.

 

- Tấm lọc khung bản cho ngành dầu

- Tấm lọc khung bản dạng màng

- Membrane filter plate

- Filter Plate

- Tấm nhựa khung bản

- Tấm nhựa khung bản dạng màng

 

Xem thêm Catalog sản phẩm Tấm lọc khung bản Preda

 


Sản phẩm liên quan