Hệ Thống Pha Polime Tự Động Preda | Thiết Bị Lọc Preda | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
HỆ THỐNG PHA POLIME TỰ ĐỘNG PREDA
Hệ thống pha polymer tự động Preda được ứng dụng trong sản xuất hóa chất, xử lí nước thải, sản xuất ethanol

- Bộ pha polymer tự đông.

- Bộ châm hóa chất tự động.

- Bộ pha hóa chất tự động

- Thiết bị pha hóa chất dạng bột tự động

- Bộ pha vôi tụ động

Cấu tạo


Xem thêm catalog Hệ thống pha Polime tự động Preda

Sản phẩm liên quan