Băng Tải Lọc | Lọc Chất Lỏng | Lọc Và Thiết Bị Môi Trường | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Băng tải lọc

Ứng dụng :

- Băng tải sấy trong thực phẩm.

- Băng tải lưới sàn - Băng tải lọc dầu (nhớt) cho ngành thép.

- Băng tải ép bùn (bùn thải của nhà máy xử lý nước thải).

- Băng tải đặc chủng cho ngành sản xuất giấy và bột giấy.

- Băng tải đặc chủng cho ngành khai khoáng.

...

Vật liệu :

- Polyester (PE)

- Polyamid (PA)

Sản phẩm :

- Woven belts

 

- Spiral belts

Sản phẩm liên quan