Top & Bottom Horizontal Discharge Belt Conveyor (Dbz) | Hệ Thống Băng Tải Pvc, Pu, Cao Su | Hệ Thống Băng Tải Thông Dụng | Hệ Thống Băng Tải, Robot Bốc Xếp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Top & Bottom Horizontal Discharge Belt Conveyor (DBZ)

Top & Bottom Horizontal Discharge Belt Conveyor (DBZ)

 

For Smooth Inclination Conveyance

Smooth conveyance between inclined & horizontal sections is achieved with this single unit of 1 inclined conveyor & 2 horizontal conveyors at the top & bottom sections.

 

SPECIFICATIONS

 Belt Width

MIN 200 - MAX 600 mm

 

 Length

MIN 2000 - MAX 5000 mm

 

 Speed 50 Hz (Fixed Speed)

MIN 2.5 - MAX 16.0 m/min

 

 Speed 50 Hz (Variable Speed)

MIN 0.8 ~ 2.3 m/min - MAX 5.0 ~ 15.0 m/min

 

 Speed 60 Hz (Fixed Speed)

MIN 3.0 - MAX 19.0 m/min

 

 Speed 60 Hz (Variable Speed)

MIN 0.9 ~ 2.7 m/min - MAX 6.0 ~ 18.0 m/min

 

 Capacity

Max 15 kg/m

 

 Power

AC100V (Single phase) ¤ AC200V (Single phase) ¤ AC200V (Triple phase)

 

 

 


Sản phẩm liên quan