Flexible Zinc Steel Roller Conveyor | Băng Tải Flexible | Hệ Thống Băng Tải Thông Dụng | Hệ Thống Băng Tải, Robot Bốc Xếp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Flexible zinc steel roller conveyorRoller:Ф50 zinc steel roller

Width:600mm.

Extend length: Flexible

Height:620-900mm adjustable
Load capacity:
40kg/meter, 200kg/5m totally(no shock load)


Length
mm

Width
mm

Height
mm

2000-4800

600

620-900

2600-6200

600

620-900

3200-7600

600

620-900

3800-9000

600

620-900


Sản phẩm liên quan