Flexible Pvc(Plastic) Roller Conveyor) | Băng Tải Flexible | Hệ Thống Băng Tải Thông Dụng | Hệ Thống Băng Tải, Robot Bốc Xếp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Flexible PVC(plastic) roller conveyor)
                   

 

Roller: Ф50 PVC roller

Width: 500mm

Extend length: Flexible

 Height: 620-900mm adjustable

Load capacity: 40kg/meter, 200kg/5m totally(no shock load)


Length
mm

Width
mm

Height
mm

2000-4800

500

620-900

2600-6200

500

620-900

3200-7600

500

620-900

3800-9000

500

620-900


Sản phẩm liên quan