Flexible Pp(Plastic) Roller Conveyor | Băng Tải Flexible | Hệ Thống Băng Tải Thông Dụng | Hệ Thống Băng Tải, Robot Bốc Xếp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Flexible PP(plastic) roller conveyor


        

 

Roller: Ф50 PP roller

Width: 400mm

Extend length: Flexible

Height 620-900mm adjustable

Load capacity:
30kg/meter, 150kg/5m totally(no shock load)Length
mm

Width
mm

Height
mm

2000-4800

400

620-900

2600-6200

400

620-900

3200-7600

400

620-900

3800-9000

400

620-900


Sản phẩm liên quan