Flexible Conveyor Kfc-100 | Băng Tải Flexible | Hệ Thống Băng Tải Thông Dụng | Hệ Thống Băng Tải, Robot Bốc Xếp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Flexible conveyor KFC-100


Roller: Ф50 PVC roller

Width: 450mm

Extend length: Flexible 1750-5000mm

Height: 630-1000mm adjustable
Load capacity
: 40kg/meter, 200kg/5m totally(no shock load)


Sản phẩm liên quan