Dịch Vụ Kỹ Thuật | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Dịch vụ kỹ thuật

* Đào tạo,huấn luyện lắp ráp, bảo trì dây đai băng tải

     -  Huấn luyện dây đai công nghiệp

     -  Huấn luyện dây đai  xe hơi

* Dán nối băng tải tại hiện trường