Cassida Grease Xts | Mỡ Chịu Nhiệt | Mỡ Đặc Chủng | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Cassida Grease XTS

Cassida Grease XTS

 

 

 

Mỡ chịu nhiệt độ cao từ -40 đô C đến 270 độ C, sản phẩm được chứng nhận thuộc nhóm H1 NSF (an toàn thực phẩm)

 

 

 


Sản phẩm liên quan