Renoform 9723L | Dầu Tạo Hình | Dầu Gia Công Cơ Khí | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
RENOFORM 9723LSử dụng dập sâu, kéo vật liệu thép cacbon, thép đặc biệt, thép phosphated carbon.

Tỷ lệ pha nước 1:5 đến 1:10

Ứng dụng: Sản xuất vỏ bình gas, đồ gia dụng

 

Bề mặt

PH

Dạng kem

9.3Sản phẩm liên quan