Ecocool 6210 It | Dầu Làm Mát Pha Nước | Dầu Gia Công Cơ Khí | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
ECOCOOL 6210 ITDạng nhũ màu trắng sữa sử dụng làm mát và gia công chung cho kim loại chứa sắt và kim loại màu. Cũng có thể sử dụng cho đồng và nhôm.

Loại dầu

Bề mặt nhũ

Gia công thường

Mài

Thông thường

Sữa

5%-10%

2-3%Sản phẩm liên quan