Renolin B Series Plus | Dầu Thủy Lực | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
RENOLIN B SERIES PLUSMô tả

Loại dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt “tiêu chuẩn chung” trong lĩnh vực dầu thủy lực công nghiệp.

Ứng dụng

Các hệ thống thủy lực trong công nghiệp, các hệ truyền động thủy lực di động, hệ thuỷ lực trong hàng hải.

Chứng nhận

DIN 51 524-2 HLP, ISO 6743-4 HM, DENISON HF0 in T6H20C Hybrid Pump, VICKERS 104C Vane Pump Test.

Thông tin kỹ thuật

Gốc dầu

Chứng nhận

Độ nhớt tại 400C

Nhiệt độ

đông đặc0C

Nhiệt độ

chớp cháy 0C

Khoáng

HPL HM

B 3 Plus

HLP HM 10

10

-9

130

B 5 Plus

HLP HM 22

22

-9

160

B 10 Plus

HLP HM 32

32

-9

200

B 15 Plus

HLP HM 46

46

-9

200

B 20 Plus

HLP HM 68

68

-9

200

B 30 Plus

HLP HM  100

100

-9

200

Sản phẩm liên quan