Renolin B Hvi Range | Dầu Thủy Lực | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
RENOLIN B HVI RANGE


Mô tả

Dầu thủy lực cao cấp có nhiệt độ làm việc rộng, chống mài mòn chất lượng cao, kết hợp phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt đặc biệt để nâng cao các tính chất độ nhớt và nhiệt độ của dầu.

Ứng dụng

Các hệ thống thủy lực và truyền động thủy lực hoạt động trong phạm vi  nhiệt độ rộng hoặc đòi hỏi độ nhớt  ít thay đổi theo nhiệt độ.

Chứng nhận :

 

DIN 51 524-3, HVLP, ISO 6743-4, HV, Denison HF0, Bosch Rexroth , Vickers, US Steel, Cincinnati Milacron.Gốc dầu

Chứng nhận

ISO VG

Chỉ số độ nhớt

Nhiệt độ chớp cháy 0C

Khoáng

HVLP HV

HVI B 32

HVLP HV 32

32

150

>160

HVI B 46

HVLP HV 46

46

150

>200

HVI B 68

HVLP HV 68

68

149

>200 


Sản phẩm liên quan