Cassida Fluids Gl | An Toàn Thực Phẩm | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Cassida Fluids GL


Cassida Fluids GL  là dầu bánh răng chất  lượng cao được phát triển đặc biệt để bôi
trơn các bánh răng kín trong các thiết bị công nghiệp thực phẩm và nước giải khát. Dầu
gốc tổng hợp được pha chế cẩn thận với các phụ gia được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ thỏa mãn
các yêu cầu nghiêm ngặt của công nghiệp thực phẩm.
Được chứng nhận bởi USDA FSIS - Uy ban an toàn và kiểm tra thực phẩm Hoa Kỳ - là cấp
H1    ( dầu mỡ được phép  tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) và được đưa vào danh sách
công bố số 1419 “Danh sách các chất và hợp chất không thực phẩm được đăng ký bảo hộ
sử dụng”. Các thành phần hoàn toàn là những chất được cho phép theo tiêu chuẩn US 21
CFR 178.3570  cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.
 
Sử dụng
•  Bôi  trơn  các  hộp  giảm  tốc  dùng
trong công nghiệp thực phẩm.
•  Dùng  trong  các  thiết  bị  đóng  gói
thực phẩm 
 
Tính năng kỹ thuật
•  Ngăn  cản  sự  hình  thành  các  sản
phẩm có hại   của các quá  trình oxy hóa khi
nhiệt độ tăng cao.
•  Dầu  gốc  có  khả  năng  bôi  trơn  tự
nhiên rất tốt trong hầu hết các điều kiện làm
việc
•  Tính  năng  chịu  cực  áp  tuyệt  vời
thích  hợp  cho  các  tiếp  xúc  ăn  khớp  thép-
thép, ăn khớp ren, bánh răng đồng.
•  Không màu và mùi vị
•  Chỉ số nhớt cao làm tối thiểu sự dao
động độ nhớt khi nhiệt độ thay đổi.
Được  phê  chuẩn  của NSF H1, Kosher, Halal, 
DIN 51506 VBL (GL 150, 220),  VCL (GL 150),
ISO/DP  6743/6    L-CKD,  DIN  51517  CLP  để
dùng trong sản xuất thực phẩm 
 
 
Khuyến cáo & Chấp thuận
•  David Brown: Shell Cassida GL 460
for worm gears
•  Lenze
•  Getriebebau Nord: Shell Cassida GL
220 & 680  
•  Krones 
•  SEW  (GL220  for  helical  units  &
GL460 for worm gear units)
•  Bonfiglioli  (for  parallel  shaft  and
helical  in-line  reducers;  Cassida  GL  460  for
worm or worm/screw gears)
•  FMC can seamers FAG
•  Buehler 
•  Westfalia Food Tec  (Cassida GL 220)
•  Toyo Can  Seamer  type  43M  (Cassida
GL 150)
•  Stork  Food  and  Dairy  Systems  (GL
150-680)
 
Dầu gốc tổng hợp
•  Không  chứa  các  sản  phẩm  tự  nhiên  từ
động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien
•  Không chứa các sản phẩm độc hại được
liệt kê trong Phụ lục IIIa 203/98/EC
•  Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng
•  Không  thích  hợp  cho  vi  khuẩn  phát
triển
Tương thích
Tương thích với các vật  liệu đàn hồi, niêm 
kín và sơn được sử dụng  trong các hệ thống
bôi trơn của công nghiệp thực phẩm.
 
 
Tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm
Theo  những  yêu  cầu  của  US  21  CFR
178.3570,  cố  gắng  tránh  mọi  tiếp  xúc  với
Sản phẩm liên quan