Cassida Eps | An Toàn Thực Phẩm | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Cassida EPS


Mô tả: Mỡ  có  thành phần gồm dầu  tổng hợp  ,  chất  làm đặc gốc aluminium  complex và phụ gia
chọn lọc để đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo của công nghiệp thực phẩm. Được USDA  -
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ -   chứng nhận đạt  loại H1 (khuyến cáo sử dụng ở những nơi dầu
mỡ có thể tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) . 

Công dụng: bôi trơn các máy móc dùng trong công nghiệp chế biến và đóng hộp thực phẩm & nước
giải khát.
Sản phẩm liên quan