Cassida Chain | An Toàn Thực Phẩm | Dầu Bôi Trơn Công Nghiệp | Dầu Mỡ Bôi Trơn | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Cassida Chain


Cassida Chain                       

Dầu bôi trơn xích tải dùng trong công nghiệp thực phẩm  

Cassida Chain là dầu tổng hợp chất lượng cao, chống mài mòn được pha chế đặc biệt 

để bôi trơn các xích tải và truyền động sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.  

Được  chứng  nhận  bởi USDA  FSIS  - Ủy  ban  an  toàn  và  kiểm  tra  thực  phẩm,  Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ - ở cấp sử dụng H1  (dầu mỡ được phép tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm) 

và được đưa vào danh sách công bố số 1419 “Danh sách các chất và hợp chất không thực 

phẩm được đăng ký bảo hộ sử dụng”. Các thành phần của chúng hoàn toàn là những chất 

đạt tiêu chuẩn US 21 CFR 178.3570 dành cho những chất được phép tiếp xúc ngẫu nhiên 

với thực phẩm. 

 

 

Sử dụng 

•  Xích  dẫn  động  hay  xích  băng  tải  sử  dụng 

trong công nghiệp thực phẩm. 

•  Các thiết bị làm bao bì thực phẩm. 

 

Tính năng kỹ thuật 

•  Tính bám dính tuyệt vời, giảm thiểu rơi vào 

sản  phẩm  trong  sử  dụng  hay  bị  rửa  trôi  bởi 

nước lạnh/nóng. 

•  Kéo  dài  tuổi  thọ  sử  dụng  của  xích,  giảm 

thiểu  thời  gian  chết  của  thiết bị do khả năng 

chống ăn mòn và rỉ sét cao cấp ngay cả trong 

điều kiện ẩm ướt . 

•  Dễ  dàng  sử  dụng  bằng  bàn  chải  ,  qua  bể 

dầu hay bằng hệ thống bôi trơn tự động.   

•  Không màu, không mùi. 

•  Không  có  dung  môi  trong  công  thức  pha 

chế tạo sự an toàn khi sử dụng. 

Được phê chuẩn của NSF H1, Kosher và Halal 

để dùng trong sản xuất thực phẩm  

 

Dầu gốc tổng hợp 

•  Không  chứa  các  sản  phẩm  tự  nhiên  từ 

động vật hoặc sản phẩm biến đổi gien 

•  Không  chứa  các  sản  phẩm  độc  hại  được 

liệt kê trong Phụ lục IIIa 203/98/EC 

•  Thích hợp cho thực phẩm ăn kiêng 

•  Không thích hợp cho vi khuẩn phát triển 

 

Nhiệt độ làm việc 

   Từ -30 oC  đến +150 oC  

 

Khuyến cáo & Chấp thuận 

Krones 

Frigoscandia 

Stork 

 Amadues Kahl GmbH 

 

Tiếp xúc ngẫu nhiên 

Theo  những  yêu  cầu  của  US  21  CFR 

178.3570,  cần  tránh mọi  tiếp  xúc  với  thực 

phẩm.  Trong  trong  trường  hợp  có  tiếp  xúc 

ngẫu  nhiên  thì  nồng  độ  trong  thực  phẩm 

không  được  vượt  quá  10  ppm  (hay  10 

mg/kg) 

 

Sức khỏe & An toàn  

Cassida Chain không gây  ra nguy hại 

nào  cho  sức  khỏe  và  an  toàn  khi  sử  dụng 

đúng  qui  định  trong  các  tiêu  chuẩn  vệ  sinh 

công nghiệp và cá nhân.  

Để  có  thêm  hướng  dẫn  về  sức  khỏe  và  an 

toàn,   xin  tham khảo  thêm Phiếu dữ  liệu an 

toàn sản phẩm tương ứng.

Sản phẩm liên quan