Xích Không Cần Bôi Trơn | Kana | Xích Công Nghiệp | Băng Tải Chuyên Ngành, Dây Curoa, Xích Tải Và Các Giải Pháp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Xích không cần bôi trơn


Được ứng dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt, không cần bôi trơn
Xuất xứ: Nhật Bản

Sản phẩm liên quan