Xích Sapphire | Diamond | Xích Công Nghiệp | Băng Tải Chuyên Ngành, Dây Curoa, Xích Tải Và Các Giải Pháp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Xích Sapphire

Xích Sapphire (Diamond): gồm các loại xích theo tiêu chuẩn ANSI và tiêu chuẩn BS của Nhà Sản Xuất Diamond như: 35-1R, 40-1R, 50-1R, 60-1R, 80-1R, 100-1R, 120-1R cùng các khóa xích.

06B-1R, 06B-2R, 08B-1R, 08B-2R, 10B-1R, 10B-2R, 12B-1R, 12B-2R, 16B-1R, 16B-2R, 20B-1R.

Sản phẩm liên quan