Diamond | Xích Công Nghiệp | Băng Tải Chuyên Ngành, Dây Curoa, Xích Tải Và Các Giải Pháp | Sản Phẩm

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Diamond
DIAMOND là một trong những nhà cung cấp xích công nghiệp tồn tại lâu đời trên thế giới (thành lập 1890) – đã và đang tạo uy tín về chất lượng đến với các khách hàng trên toàn thế giới.

STD&S là đại diện chính thức của DIAMOND tại Việt Nam.

Xích Diamond dùng trong ngành Cảng và Dầu Khí


NGÀNH CẢNG:

 

NGÀNH DẦU KHÍ:


Sản phẩm liên quan