Dây Curoa Thang Polyflex | Dây Curoa Công Nghiệp | Dây Curoa Công Nghiệp | Dây Curoa Xe Hơi | Dây Curoa Xe Tay Ga | Các Công Cụ Dành Cho Dây Curoa

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Danh mục
Dây curoa thang Polyflex
Dây curoa thang Polyflex :
Được thiết kế đặc biệt bằng nhựa dẻo chịu nhiệt với góc nghiêng 60 độ giúp truyền tải tốc độ cao trong các ứng dụng có không gian nhỏ.
Day curoa thang Polyflex

 


 

Dây curoa thang Polyflex đơn

Dùng trong các thiết bị nhỏ, thiết bị y tế

Các tiêu chuẩn :

-3M, 5M, 7M, 11M

Day curoa thang Polyflex don

 


 

Dây curoa thang Polyflex JB

Các dây Polyflex đơn liên kết thành 1 tổ hợp thống nhất tăng sự đồng bộ.

Các tiêu chuẩn :

- 5M, 7M, 11M

Day curoa thang Polyflex JB

 


 

Dây curoa thang Polyflex SPL

Ứng dụng tháp làm lạnh.

Các tiêu chuẩn :

- 11M

Day curoa thang Polyflex SPL
Sản phẩm liên quan