Thiết Bị Lọc Cartridge | Filtration | Filtration And Environmental Equipment | Product

Category
Thiết bị lọc cartridge
1. LỌC CARTRIDGE:

Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong quy trình lọc chất lỏng ở giai đoạn lọc tinh, trong sản xuất ở một số ngành thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, dầu ăn,.... 

Quy cách:

- Cấp độ lọc: từ 0.2 - 100 micron tùy thuộc vào quy cách sản phẩm.
- Kích thước: 10 - 40"
- Vật liệu lọc: Polypropylene (PP), Polyester (PE), PP-PE (bi-component), Carbon.

Xuất xứ:

- Daiwabo (Japan)
- Kajika (Japan)
- Ionix (Korea)
 

Sản phẩm:

- Depth filter cartridge
- Multilayers depth filter cartridge
- Pleated depth filter cartridge
- Meltblown Depth filter cartridge
- Wound Depth filter cartride 


2. CARTRIDGE HOUSING

Quy cách:

- Vật liệu: SS304, SS316.
- Lưu lượng: 1 - 28m3/h
- Vận hành: 7-10bar @ 75oC

 

Xuất xứ: Japan, Korea, China

Sản phẩm: Single cartridge housing, Multi cartridge housing

Relative products