Băng Tải Lọc | Filtration | Filtration And Environmental Equipment | Product

Category
Băng tải lọc

Ứng dụng: 

- Băng tải sấy trong thực phẩm. 
- Băng tải lưới sàn-
 Băng tải lọc dầu (nhớt) cho ngành thép. 
- B
ăng tải ép bùn (bùn thải của nhà máy xử lý nước thải)
- Băng tải đặc chủng cho ngành sản xuất giấy và bột giấy
- Băng tải đặc chủng cho ngành khai khoáng
… 

 

Vật liệu: Polyester (PE), PA (Polyamid).

Sản phẩm:

- Woven belts: 


- Spiral belts:


Relative products