Máy Lọc Ép Đa Tầng Preda | Filter Equipment Preda | Filtration And Environmental Equipment | Product

Category
MÁY LỌC ÉP ĐA TẦNG PREDA

Máy lọc ép đa tầng (Multistage Filter) được sử dụng lọc các dung dịch có hàm lượng cặn thấp, yêu cầu dịch đầu ra có hàm lương TSS thấp nhất có thể. Máy chuyên dùng lọc nước tương, nước mắm, hóa chất, dầu ăn, dược phẩm, ….

 

 

- Máy lọc cặn nước tương

- Máy lọc cặn nước mắm

- Máy lọc dầu ăn

- Máy tách cặn tinh trong sản xuất hóa chất

- Máy lọc trong sản xuất dược phẩm

- Máy lọc rượu

- Máy lọc bia


Quy trình

 
Relative products