Hệ Thống Pha Polime Tự Động Pre | Filter Equipment Preda | Filtration And Environmental Equipment | Product

Category
HỆ THỐNG PHA POLIME TỰ ĐỘNG PRE
Hệ thống pha polymer tự động Preda được ứng dụng trong sản xuất hóa chất, xử lí nước thải, sản xuất ethanol

- Bộ pha polymer tự đông.

- Bộ châm hóa chất tự động.

- Bộ pha hóa chất tự động

- Thiết bị pha hóa chất dạng bột tự động

- Bộ pha vôi tụ động

Cấu tạoRelative products