Dây Cuaroa Thang V-Belt | Belts | Dây Curoa Công Nghiệp | Dây Curoa Xe Hơi

Category
Dây cuaroa thang V-Belt
Dây curoa thang V-Belt:
- Gates đã phát minh dây curoa thang có mặt cắt hình chữ V và tiếp tục là nhà sản xuất dây đai truyền lực, cung cấp các loại dây curoa thực hiện công việc truyền tải nặng, truyền tải nhẹ và dây đai đặc chủng  Day curoa V-Belt

 


 

Dây curoa thang Vulco II và Hi-Power II :

Là loại dây curoa thông dụng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Các tiêu chuẩn : A, B, C, D, E

Day curoa ABC

 


Relative products