Dây Curoa Thang Bề Mặt Bị Bong Từng Mảnh, Bầy Nhầy Hoặc Bị Phồng? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục. | Dây Curoa, Băng Tải, Xích | Faq

Dây curoa thang bề mặt bị bong từng mảnh, bầy nhầy hoặc bị phồng? Nguyên nhân và cách khắc phục.

 

*Nguyên nhân:

- Nhiễm bẩn dầu hoặc hóa chất

* Cách khắc phục:

- Không sử dụng dầu phun dây đai.

- Loại bỏ dầu và hóa chất.

Nếu bạn mua dây đai trực tiếp tại STD&S bạn sẽ được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.

 

 

* Nguyên nhân: - Puly không thẳng hàng - Sợi bố chịu lực hư hại - Puly bị mòn hoặc không đúng * Cách khắc phục: - Kiêm tra Puly và căng chỉnh lại cho đúng. - Tuân thủ quy trình lắp ráp - Thay t...
* Nguyên nhân: - Đai và rãnh puly không khớp nhau. - ĐAi vị cạ hoặc kết cấu truyền động không tốt. * Cách khắc phục: - Thay đai mới hoặc thay puly mới cho đúng. - Loại bỏ vật cản...
* Nguyên nhân: - Đai bị cạ. - Puly căng đai bị hỏng * Cách khắc phục: - Sửa lại để không bị cạ. - Sửa hoặc thay mới Puly căng đai. Nếu bạn mua dây đai trực tiếp tại STD&S bạn sẽ được hỗ trợ kỹ th...
Send Request
Fullname
Phone
Email
Address
Title
Content
Captcha code