Dây Curoa Bị Nứt Cạnh Dây. | Dây Curoa, Băng Tải, Xích | Faq

Dây curoa bị nứt cạnh dây.

* Nguyên nhân:


- Puly không thẳng hàng


- Sợi bố chịu lực hư hại


- Puly bị mòn hoặc không đúng


* Cách khắc phục:


- Kiêm tra Puly và căng chỉnh lại cho đúng.


- Tuân thủ quy trình lắp ráp


- Thay thế Puly để đảm bảo phù hợp với dây đai.


* Nguyên nhân: - Đai và rãnh puly không khớp nhau. - ĐAi vị cạ hoặc kết cấu truyền động không tốt. * Cách khắc phục: - Thay đai mới hoặc thay puly mới cho đúng. - Loại bỏ vật cản...
  *Nguyên nhân: - Nhiễm bẩn dầu hoặc hóa chất * Cách khắc phục: - Không sử dụng dầu phun dây đai. - Loại bỏ dầu và hóa chất. Nếu bạn mua dây đai trực tiếp tại STD&S bạn sẽ được hỗ trợ kỹ thuật tốt...
* Nguyên nhân: - Đai bị cạ. - Puly căng đai bị hỏng * Cách khắc phục: - Sửa lại để không bị cạ. - Sửa hoặc thay mới Puly căng đai. Nếu bạn mua dây đai trực tiếp tại STD&S bạn sẽ được hỗ trợ kỹ th...
Send Request
Fullname
Phone
Email
Address
Title
Content
Captcha code