Xây Dựng | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Xây dựng
Đặng Văn Tuấn
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 925 7207 - 0909 998 723
  Online  
  Email tuanelkem@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Gia Hoàng Nam
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 925 7207 - 0989 593 820
  Online  
  Email hoangnam@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Quay lại