Phụ Tùng Sợi - Dệt | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phụ tùng sợi - dệt
Hoàng Vĩnh Lộc
  Vị trí Kinh Doanh - Phụ Tùng Sợi
  Tell 028 3 602 6777  - 0986 263 166 
  Online YM : hoangvinh_loc
  Email vinhloc@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Hồ Kim Thoa
  Vị trí Kinh Doanh - Phụ Tùng Sợi
  Tell 028 3 620 6777 (ext : 146) - 0938944634
  Online YM - Skype : papylovely
  Email thoa.hokim@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Lê Hồng Quân
  Vị trí Kinh Doanh - Phụ Tùng Sợi
  Tell 04 3 7856 313 - 0972 423 508
  Online YM : hongquankt
  Email hongquan@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Bùi Thị Huyền
  Vị trí Logistic- Phụ Tùng Dệt
  Tell 04 3785 6313  - 0937 225 972  
  Online huyenbui_bk@yahoo.com
  Email buihuyen@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Quay lại