Lọc Và Môi Trường | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Lọc và môi trường

Phan Thanh Nhân
  Vị trí Kinh doanh
  Tell 08 3 810 8602 (ext:107) - 0983 537 155
  Online  YM: nhansp2001 Skype: nhanjm
  Email  thanhnhan@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh

Võ Tuấn Anh
  Vị trí Kinh doanh
  Tell 08 3 810 8602 (ext:107) - 0978 780 725
  Online  khanh_duong1
  Email  tuananh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Hồ Thị Ngọc Quý
  Vị trí Hỗ Trợ
  Tell 08 3 925 7207 - 0983 589 223
  Online  
  Email ngocquy@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn Phòng TP.Hồ Chí Minh

Phan Nguyễn Thành Trung
  Vị trí Kỹ sư công trình
  Tell 08 3 810 8602 (ext:107) - 0976 724 452
  Online  
  Email  pnttrung87@gmail.com
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Phạm Hồng Chí
  Vị trí Kỹ sư công trình
  Tell 08 3 925 7207 - 0948 386 679
  Online  
  Email  
  Nơi làm việc Văn Phòng TP.Hồ Chí Minh