Hệ Thống Băng Tải - Robot Bốc Xếp | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hệ thống băng tải - Robot bốc xếp
Châu Ngọc Ân
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3810 8603 - 0983 684 357
  Online YM : antck01
  Email ngocan@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Phan Tiến Nhân
  Vị trí Kỹ sư cơ khí
  Tell 08 3810 860
  Phone 0906 704 092
  Email tiennhan@stdsvn.com
  Nơi làm việc VP Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh