Dây Xe Hơi | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dây xe hơi
Phạm Doãn Hoành
  Vị trí Kinh Doanh - Automotive Manager
  Tell 08 3 5888 060 (ext:104) - 0983 713 376
  Online YM : hoanhpham2007
  Email doanhoanh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Lê Trung Thiện
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 5888 060 (ext:104) - 0909 656 111
  Online  
  Email trungthien@stds.vn
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Huyền
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 5888 060 (ext:104) - 0903 640 745
  Online YM : hoanang812000
  Email nguyenhuyen@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Phạm Hải Bản
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 04 3 7856 313 - 0983 886 229
  Online YM : nhatban292
  Email haiban@stds.vn
  Nơi làm việc Văn Phòng Hà Nội
Quay lại