Dây Đai Băng Tải | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dây đai băng tải
Dương Mạnh Hùng
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 5888 060 (ext:112) - 0914 717 313
  Online YM - Skype:duonghungstds
  Email duonghung@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Võ Minh Hải
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3925 7207 (ext: 24) - 0973.11 77 44
  Online YM : minhhai1502
  Email minhhai@stdsvn.com
  Nơi làm việc VP TP.Hồ Chí Minh
Bạch Phương Anh
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 08 3 925 7207 (ext:16) - 0987 746 860
  Online YM:bachphuonganh
  Email bachphuonganh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Đặng Thị Minh Châu
  Vị trí Logistic
  Tell 08 3 925 7207 (ext:15) - 0905 325 624
  Online YM:bequayktxtanphu | Skype:minhchau1983
  Email minhchau@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Trang Nhung
  Vị trí Logistic
  Tell 08 3 5888 060 (ext:111) - 0988 921 116 
  Online YM : trangnhungbp
  Email trangnhung@stds.vn
  Nơi làm việc Văn Phòng TP.Hồ Chí Minh
Đinh Thị Hồng Nhung
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 04 3 785 6313 (ext:06) - 0976 049 174
  Online YM:hongnhung120181
  Email hongnhung@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Lê Xuân Thịnh
  Vị trí Kinh Doanh
  Tell 04 3 785 6313 - 0982611544
  Online YM : lexuanthinh1985 | Skype : thinh.lexuan
  Email xuanthinh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Trương Thị Hằng
  Vị trí Logistic
  Tell 04 3 785 6313 - 0916 172 152
  Online YM : truongthihang_86
  Email truonghang@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Quay lại