Dầu Mỡ - Bôi Trơn | Kinh Doanh | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dầu mỡ - bôi trơn
Đỗ Bá Tùng
  Vị trí Kinh doanh dầu mỡ
  Tell 04 3785 6313/14  - 0987 988 407
  Online  
  Email batung@stdsvn.com
  Nơi làm việc  Chi nhánh Hà Nội
Kiều Đức Chiến
  Vị trí Kinh doanh dầu mỡ
  Tell 04 3785 6313/14 - 0989 062 419
  Online  
  Email ducchien@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng Hà Nội
Hồ Hữu Thành
  Vị trí Kinh doanh dầu mỡ
  Tell 08 3 588 8060 - 0909 022 365
  Online  
  Email huuthanh@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng Dương Quảng Hàm - TP.Hồ Chí Minh
Võ Thị Út
  Vị trí Logistic
  Tell 08 3 925 7207 (ext:14) - 0904 126 078
  Online YM : ut_vt_2685
  Email vout@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh

Trần Thị Hồng Diệp
  Vị trí Sales Assistant
  Tell 08 3 5888 060 - 0985 967 395
  Online  
  Email hongdiep@stds.vn
  Nơi làm việc VP Kho Dương Quảng Hàm - TP.Hồ Chí Minh
Huỳnh Hữu Trí
  Vị trí Kinh Doanh dầu mỡ
  Tell 0938 702 309 
  Online YM:  huutri.huynh23@yahoo.com 
Skype :  HuuTri Huynh 
  Email huynhtri@stds.vn
  Nơi làm việc VP TP.Hồ Chí Minh
Võ Thanh Tú
  Vị trí Kinh doanh dầu mỡ
  Tell 0511 222 6574 - 0903 525 669
  Online  
  Email thanhtu@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng Đà Nẵng
Quay lại